TharnType Phần 2: Mối Tình 7 Năm - TharnType The Series 2 (2020)
0 lượt xem
TharnType Phần 2: Mối Tình 7 Năm - TharnType The Series 2 (2020)
Xem phim
[TharnType Phần 2: Mối Tình 7 Năm - TharnType The Series 2 (2020)]
[stt/Tập 13 END] [info] [+] TharnType Phần 2: Mối Tình 7 Năm - TharnType The Series 2 (2020) [/info] [ss] [Phần 1;/2020/01/tharntype-tu-ghet-toi-yeu-tharntype-the-series-2019.html] [Phần 2;#*] [/ss] [nd]TharnType Phần 2: Mối Tình 7 Năm - TharnType The Series 2 (2020): Từ ghét nhau đến thích nhau, Tharn và Type đã ở bên nhau bảy năm, nhưng cuộc sống ở thế giới người lớn không phải lúc nào cũng đầy hoa thơm và trái ngọt. Không chỉ cuộc sống công việc, mà cả kẻ thứ ba cũng thách thức mối quan hệ của họ. Họ có thể khắc phục được khó khăn gặp phải hay không? [/nd] [br/Server DZ] [01|https://dzen.ru/embed/vDBq1vIrdb0Y?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/v6vr4nwP6cUk?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/vZohBsM4mogA?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/v4fQTMCjq9F8?from_block=partner] [05|https://dzen.ru/embed/vpbeYgGeVlwo?from_block=partner] [06|https://dzen.ru/embed/vMRzBP7ShcRo?from_block=partner] [07|https://dzen.ru/embed/vmiRBGBG0uW0?from_block=partner] [08|https://dzen.ru/embed/vk-8vSVHWoyM?from_block=partner] [09|https://dzen.ru/embed/vm1ygfwDc5ko?from_block=partner] [10|https://dzen.ru/embed/veni-qgEsaQc?from_block=partner] [11|https://dzen.ru/embed/vuX4lZDf8rmY?from_block=partner] [12|https://dzen.ru/embed/vHnZUmVbZgk0?from_block=partner] [13 END|https://dzen.ru/embed/vCY7JGJVI9C8?from_block=partner] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8221630138897] [02|https://ok.ru/videoembed/8221630073361] [03|https://ok.ru/videoembed/8221629942289] [04|https://ok.ru/videoembed/8221629876753] [05|https://ok.ru/videoembed/8221629614609] [06|https://ok.ru/videoembed/8221629549073] [07|https://ok.ru/videoembed/8221629352465] [08|https://ok.ru/videoembed/8221629221393] [09|https://ok.ru/videoembed/8221629155857] [10|https://ok.ru/videoembed/8221629024785] [11|https://ok.ru/videoembed/8221628893713] [12|https://ok.ru/videoembed/8221628762641] [13 END|https://ok.ru/videoembed/8221628631569] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239900] [02|https://vk.com/video458745691_456239901] [03|https://vk.com/video458745691_456239902] [04|https://vk.com/video458745691_456239903] [05|https://vk.com/video458745691_456239904] [06|https://vk.com/video458745691_456239905] [07|https://vk.com/video458745691_456239906] [08|https://vk.com/video458745691_456239907] [09|https://vk.com/video458745691_456239908] [10|https://vk.com/video458745691_456239909] [11|https://vk.com/video458745691_456239910] [12|https://vk.com/video458745691_456239911] [13 END|https://vk.com/video458745691_456239912] [br/Server NT] [01|https://player.blvietsub.com/e/MUlXTnY4azllNGhRTlYyelZwRS9PQT09] [02|https://player.blvietsub.com/e/WkFpQW9zaFJINmlhckN3M21JOVF3Zz09] [03|https://player.blvietsub.com/e/VmxscTJ5YVB5MnIxRU4xcC9Deko3UT09] [04|https://player.blvietsub.com/e/NGdFZmQ5cEJiYTRrc3RxVlQ4K0pDdz09] [05|https://player.blvietsub.com/e/N2pwQjBicTc3b1lRcDFlejFiUmdNZz09] [06|https://player.blvietsub.com/e/VERBbHNNQWVEV09mOHh3Z1ZiaFBxQT09] [07|https://player.blvietsub.com/e/U0ZnYytDckhjUVdWaGpET2U0SytOZz09] [08|https://player.blvietsub.com/e/UEpLQlhuNEVVaHdieTNrNTQwaHRTUT09] [09|https://player.blvietsub.com/e/VERBbHNNQWVEV09mOHh3Z1ZiaFBxQT09] [10|https://player.blvietsub.com/e/OVFKK21TS0F2dVlsZFJKNVNpM1Qrdz09] [11|https://player.blvietsub.com/e/QnVIWWtLLy9rV2xHVVI5cS9xYWxJUT09] [12|https://player.blvietsub.com/e/czdSWFViSVhFSUZsaXJKRmFielh6dz09] [13 END|https://player.blvietsub.com/e/R0tVbzRpMk1QeXZQZE5JVFpWMVpCQT09]
Cập nhật 28/01/2021
Diễn viên Mew Suppasit, Gulf Kanawut, First Chalongrat, Ja Phachara, Boat Napat, Jame Phat, Title Tanatorn, Haii Sarunsathorn, Mild Jinna, Tong Thanayut
Trạng thái [stt/Tập 13 END] [info] [+] [/info] [ss] [Phần 1;/2020/01/tharntype-tu-ghet-toi-yeu-tharntype-the-series-2019.html] [Phần 2;#*] [/ss] [nd]...
Năm phát hành
Số tập 13 Tập
Thời lượng 60 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem