Bởi Vì Yêu - Because Of You (2020)
0 lượt xem
Bởi Vì Yêu - Because Of You (2020)
Xem phim
[Bởi Vì Yêu - Because Of You (2020)]
[stt/Tập 10 END] [info] [+] Bởi Vì Yêu - Because Of You (2020) [/info] [nd]Bởi Vì Yêu - Because Of You (2020) Lớn lên trong một gia đình đông con và giàu có, ba anh em họ Nguyên không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, Nguyên Quân Trừng, Nguyên Quân Đạo và Nguyên Quân Bình đều sinh ra từ những bà mẹ khác nhau và là đối thủ cạnh tranh cho đế chế kinh doanh 500 tài sản của cha họ.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Lin Xun, một thanh niên nghèo từng giúp đỡ Quân Trừng, được yêu cầu gọi điện thoại cho cha của ba anh em nhà Yuan theo nguyện vọng của mẹ anh trước khi chết. Điều này khuấy động hệ sinh thái cân bằng tinh vi của gia đình họ Nguyên và Quân Trừng bất ngờ thấy mình bị cuốn vào sâu hơn anh mong đợi. [/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8116382403089] [02|https://ok.ru/videoembed/8116383058449] [03|https://ok.ru/videoembed/8116383386129] [04|https://ok.ru/videoembed/8116383713809] [05|https://ok.ru/videoembed/8116384107025] [06|https://ok.ru/videoembed/8116384434705] [07|https://ok.ru/videoembed/8116384696849] [08|https://ok.ru/videoembed/8116385286673] [09|https://ok.ru/videoembed/8116385614353] [10 END|https://ok.ru/video/editor/8116385810961] [br/server vk] [01|https://vk.com/video458745691_456239266] [02|https://vk.com/video458745691_456239267] [03|https://vk.com/video458745691_456239268] [04|https://vk.com/video458745691_456239269] [05|https://vk.com/video458745691_456239270] [06|https://vk.com/video458745691_456239271] [07|https://vk.com/video458745691_456239272] [08|https://vk.com/video458745691_456239273] [09|https://vk.com/video458745691_456239274] [10 END|https://vk.com/video458745691_456239275] [br/server nt] [01|https://hqq.ac/e/QUF6ZmhLcHpROTdYem5JMWg0QnpnZz09] [02|https://hqq.ac/e/ekF5WkJveUNnRHZWeE1Zb3p5Qmo5UT09] [03|https://hqq.ac/e/UnI5S1dHNEltamRWSHJBSytxeHk3Zz09] [04|https://hqq.ac/e/Y1IxT1B4T0N0RjY3WVdKbjVUSG9xdz09] [05|https://hqq.ac/e/WnlhWklBa3ZlcGMwSytNVlozZ3BrUT09] [06|https://hqq.ac/e/b1VKQ2l3M3hpZjhwRmxoOHFHbTBHdz09] [07|https://hqq.ac/e/U2N5YkRmelRxY2J5K3FZTWkwbjlOZz09] [08|https://hqq.ac/e/dUZqQkJoTEhKNHY0U0xsMk9wc2IwZz09] [09|https://hqq.ac/e/Uk04V3BFVEI4YzlGNWZsT3NaTnAvUT09] [10 END|https://hqq.ac/e/MXU3dHFsUTd2WWtlMzdzcStqOE9iUT09]
Cập nhật 03/06/2024
Diễn viên Lý Thời Cương, Từ Mưu Tuấn, Trương Hựu Vỹ, Hoàng Sĩ Kiệt, Quách Thần Vũ, Tô Vi Hoa
Trạng thái [stt/Tập 10 END] [info] [+] [/info] [nd] Bởi Vì Yêu - Because Of You (2020) Lớn lên trong một gia đình đông con và giàu có, ba anh em họ ...
Năm phát hành
Số tập 10 Tập
Thời lượng 15 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem