Dưới Tán Cây Mùa Hè - Under The Oak Tree (2024)
0 lượt xem
Dưới Tán Cây Mùa Hè - Under The Oak Tree (2024)
Xem phim
[Dưới Tán Cây Mùa Hè - Under The Oak Tree (2024)]
[stt/Tập 5] [sc/Tập 6] [info] [+] Dưới Tán Cây Mùa Hè - Under The Oak Tree (2024) [/info] [nd]Dưới Tán Cây Mùa Hè - Under The Oak Tree (2024): “Hy vọng tất cả… Sẽ còn lưu giữ trong Miền Kí Ức.”

Một điều ước ngọt ngào của Hải Đăng dành cho An Khánh và cả thế giới xoay quanh anh ấy. Nơi có một người để trông ngóng, nơi có một người để hy vọng, nơi có những cái nắm tay thật chặt, để biến điều ước, hy vọng trở thành sự thật.

Và liệu chỉ có một An Khánh, một Hải Đăng, một Ngọc Linh và nhiều nhân vật khác chỉ đang sống một cuộc sống xoay quanh Dưới Tán Cây Mùa Hè? [/nd] [br/Server YT] [01|https://www.youtube.com/embed/KKstUComxP4] [02|https://www.youtube.com/embed/d8TU4MD4J_A] [03|https://www.youtube.com/embed/NVoJLcHRWpk] [04|https://www.youtube.com/embed/ta9JZZsFcz4] [05|https://www.youtube.com/embed/3GPFV-L9QiY]
Cập nhật 16/06/2024
Diễn viên Đức Huy, Vương Huy, Như Thủy,...
Trạng thái [stt/Tập 5] [sc/Tập 6] [info] [+] [/info] [nd] Dưới Tán Cây Mùa Hè - Under The Oak Tree (2024): “Hy vọng tất cả… Sẽ còn lưu giữ trong Miề...
Năm phát hành
Số tập 10 Tập
Thời lượng 35 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem