Khemjira Phải Sống Sót - Khemjira The Series (2024)
0 lượt xem
Khemjira Phải Sống Sót - Khemjira The Series (2024)
Xem phim
[Khemjira Phải Sống Sót - Khemjira The Series (2024)]
[stt/Pilot] [sc/Tập 1] [info] [+] Khemjira Phải Sống Sót - Khemjira The Series (2024) [/info] [nd] Khemjira Phải Sống Sót - Khemjira The Series (2024): Khem sinh ra trong một gia đình bị nguyền rủa. Người ta cho rằng, con gái sinh ra trong gia đình này sẽ được an toàn. Tuy nhiên, một đứa con trai sẽ chết trước khi được hai mươi tuổi. Mẹ của Khem đã khéo léo đặt cho cậu một cái tên con gái là Khemjira, có nghĩa là "mãi mãi bình yên". Khem tin như vậy cho đến ngày sinh nhật thứ mười chín của mình. [/nd] [br/Pilot] [01-DL|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3CPFxD2tchaU2ANZNU]
Cập nhật 06/06/2024
Diễn viên Namping Napatsakorn, Keng Harit, FirstOne Wannakorn, Tle Matimun,...
Trạng thái [stt/Pilot] [sc/Tập 1] [info] [+] [/info] [nd] Khemjira Phải Sống Sót - Khemjira The Series (2024): Khem sinh ra trong một gia đình bị ng...
Năm phát hành
Số tập Đang cập nhật
Thời lượng Đang cập nhật
Nhiều người cũng xem