Trận Bóng Này Cho Anh - The Rebound (2024)
0 lượt xem
Trận Bóng Này Cho Anh - The Rebound (2024)
Xem phim
[Trận Bóng Này Cho Anh - The Rebound (2024)]
[stt/Tập 8] [sc/Tập 9] [info] [+] Trận Bóng Này Cho Anh - The Rebound (2024) [/info] [nd]Trận Bóng Này Cho Anh - The Rebound (2024): Hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, học sinh lớp 11 Zen đang nỗ lực cạnh tranh để giành học bổng giúp bản thân thoát khỏi cảnh nghèo đói. Niềm hy vọng đó bị đe dọa khi tin tức về một học sinh cuối cấp trong đội sử dụng ma túy được lan truyền bởi nhà báo sinh viên Lin, nhà trường thông báo ý định giải tán câu lạc bộ bóng rổ. Không muốn từ bỏ đam mê của mình, anh phải vội vã tìm đồng đội mới và một huấn luyện viên kịp cho vòng loại đầu tiên của mùa giải.

Lần thứ hai và bất chấp những khác biệt của họ, những người bạn thân cũ Ryu và Zen gắn bó với nhau qua bóng rổ, mối quan hệ của họ phát triển thành thứ gì đó vượt ra ngoài tình bạn. Tuy nhiên, cầu thủ bóng rổ đường phố Ryu lại bối rối và ngần ngại thừa nhận tình cảm của mình dành cho đội trưởng Zen. [/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8659154045457] [02|https://ok.ru/videoembed/8661435025937] [03|https://ok.ru/videoembed/8679294896657] [04|https://ok.ru/videoembed/8683004561937] [05|https://ok.ru/videoembed/8701793405457] [06|https://ok.ru/videoembed/8704645138961] [07|https://ok.ru/videoembed/8721493461521] [08|https://ok.ru/videoembed/8724179847697] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3Y5EhlN7d5Vj7AWnOG] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6nzx4iNiuhXG2AWL9s] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k77SJZ5NTltxAJAZzG2] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6HtNQVyFNqfeVB03e6] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3yP6SYz9wqueiB2Gr4] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7DB9iuqOHbvC0B3dhQ] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1UHlWe8OB03sWB5RyO] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5nRjRrXczfoLgB6kva] [br/Server HX] [01|https://short.ink/yuhR5EDBL] [02|https://short.ink/hDecK5sTC] [03|https://short.ink/rbi_iB8t-] [04|https://short.ink/m6GVoixbP] [05|https://short.ink/GLeg8XpVf] [06|https://short.ink/G_lB1TMcR] [07|https://short.ink/nhHmHWC6n] [08|https://short.ink/ISFTXCpJt] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video679990736_456239049] [02|https://vk.com/video679990736_456239053] [03|https://vk.com/video679990736_456239060] [04|https://vk.com/video679990736_456239065] [05|https://vk.com/video679990736_456239077] [06|https://vk.com/video679990736_456239083] [07|https://vk.com/video679990736_456239103] [08|https://vk.com/video679990736_456239107]
Cập nhật 18/07/2024
Diễn viên Meen Nichakoon, Ping Krittanun, Nammon Krittanai, Frank Thanatsaran, Chin Chinawut, Emi Thasorn,...
Trạng thái [stt/Tập 8] [sc/Tập 9] [info] [+] [/info] [nd] Trận Bóng Này Cho Anh - The Rebound (2024): Hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, học sin...
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem