Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)
0 lượt xem
Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)
Xem phim
[Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]
[stt/Tập 20 END] [info] [+] Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019) [/info] [nd]Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019): 16 năm trước, thiên hạ chia năm, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Kỳ Sơn Ôn thị, Lan Lăng Kim thị cùng thống trị thiên hạ. Ôn thị một mình xưng bá, bốn nhà còn lại phải chịu đủ điều khổ nạn. Trong đám thanh niên của các nhà, con trai của cố nhân nhà Giang thị là Ngụy Vô Tiện tính cách cởi mở, quen biết và trở thành tri kỷ với Lam Vong Cơ nổi danh chính trực, con cháu của Cô Tô Lam thị. Trong một lần tình cờ, hai người phát hiện ra bí mật mà Lam thị giữ kín đã lâu, cả hai kế thừa di nguyện, tiêu diệt mối họa cho chúng sinh. Nhưng không ngờ kẻ đứng đằng sau tất cả lại là gia chủ Ôn thị - Ôn Nhược Hàn. Các nhà đều không muốn chịu sự sỉ nhục nên hợp sức thảo phạt Ôn thị. Sau khi Ôn thị bị tiêu diệt, Ngụy Vô Tiện vì bảo vệ những người vô tội ở Ôn thị mà không tiếc đối đầu với mọi người, cuối cùng bị kẻ gian hãm hại gây ra họa lớn, hại nhầm sư tỷ Giang Yếm Ly, bản thân cũng mất tích. 16 năm sau, Ngụy Vô Tiện mất tích đã nhiều năm bỗng xuất hiện ở Mạc gia trang, tình cờ gặp lại cố nhân Lam Vong Cơ. Vô số các vụ hung án quỷ dị xảy ra ở Mạc gia trang mà không rõ đầu đuôi ngọn nguồn. Cùng với chân tướng dần dần tiết lộ, kẻ đứng sau là Kim Quang Dao cũng khó mà ẩn nấp. Cuối cùng Kim Quang Dao chết, Lam Vong Cơ gánh vác sứ mệnh trợ giúp thiên hạ, còn Ngụy Vô Tiện không quên tâm nguyện ban đầu, cuối cùng đã đi tiêu dao khắp thế gian. [/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8182041741841] [02|https://ok.ru/videoembed/8182042855953] [03|https://ok.ru/videoembed/8182043052561] [04|https://ok.ru/videoembed/8182042266129] [05|https://ok.ru/videoembed/8182042397201] [06|https://ok.ru/videoembed/8182042724881] [07|https://ok.ru/videoembed/8182042659345] [08|https://ok.ru/videoembed/8182042790417] [09|https://ok.ru/videoembed/8182041938449] [10|https://ok.ru/videoembed/8182042135057] [11|https://ok.ru/videoembed/8182042069521] [12|https://ok.ru/videoembed/8182042593809] [13|https://ok.ru/videoembed/8182042003985] [14|https://ok.ru/videoembed/8182042331665] [15|https://ok.ru/videoembed/8182041807377] [16|https://ok.ru/videoembed/8182042528273] [17|https://ok.ru/videoembed/8182042987025] [18|https://ok.ru/videoembed/8182041872913] [19|https://ok.ru/videoembed/8182042462737] [20 END|https://ok.ru/videoembed/8182042921489] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239638] [02|https://vk.com/video458745691_456239638] [03|https://vk.com/video458745691_456239640] [04|https://vk.com/video458745691_456239641] [05|https://vk.com/video458745691_456239642] [06|https://vk.com/video458745691_456239643] [07|https://vk.com/video458745691_456239644] [08|https://vk.com/video458745691_456239645] [09|https://vk.com/video458745691_456239646] [10|https://vk.com/video458745691_456239647] [11|https://vk.com/video458745691_456239648] [12|https://vk.com/video458745691_456239649] [13|https://vk.com/video458745691_456239650] [14|https://vk.com/video458745691_456239651] [15|https://vk.com/video458745691_456239652] [16|https://vk.com/video458745691_456239653] [17|https://vk.com/video458745691_456239654] [18|https://vk.com/video458745691_456239655] [19|https://vk.com/video458745691_456239656] [20 END|https://vk.com/video458745691_456239657]
Cập nhật 03/06/2024
Diễn viên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bát, Uông Trác Thành, Vu Bân, Lưu Hải Khoan
Trạng thái [stt/Tập 20 END] [info] [+] [/info] [nd] Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019): 16 năm trước, thiên hạ chia năm, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Gi...
Năm phát hành
Số tập 20 Tập
Thời lượng 60 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem